content
Skip Navigation Links
CHÀO MỪNG .... ĐẾN VỚI TRANG QUẢN LÝ NHÂN SỰ THẾ GIỚI DI ĐỘNG G305 WEBPRO, 19DTH2 UFM
 
Chọn khu vực làm việccủa nhân viên   Mã khu vực  * Chọn chuyên môn của nhân sự   Mã CM  *
Danh sách nhân viên tại khu vực và chuyên môn đã chọn
             
 Mã nhân viênHọ tênSố điện thoại  
Chọn A1 Hạu Nguyễn12323123 SửaDelete
Chọn A2 Huy lùn123546 SửaDelete
Chọn A3 Hùng khùng123566 SửaDelete
Chọn A4 Hiền Nguyễn333444555 SửaDelete
Chọn A5 Hải Nguyễn123456 SửaDelete
 
 
Web hosting by Somee.com