content
Skip Navigation Links
CHÀO MỪNG KHÔNG TÊN ĐẾN VỚI TRANG QUẢN LÝ KHO (TỒN ĐIỆN THOẠI) TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY TGDD
Chọn chi nhánh   Mã chi nhánh  * Chọn điện thoại   Mã số điện thoại  *
Danh sách Tồn điện thoại của thế giới di động
              
Danh sách tồn kho
 Mã số chi nhánhMã số điện thoạiSố lượng tồn  
Chọn01 1111 3 SửaXóa
Chọn02 2222 20 SửaXóa
Chọn02 3003 200 SửaXóa
Chọn03 1112 5000 SửaXóa
Chọn04 3000 200 SửaXóa
Chọn05 3001 200 SửaXóa
Chọn05 3002 100 SửaXóa
 
Web hosting by Somee.com