content
Skip Navigation Links
   CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI DI ĐỘNG  
 
Mã Số Điện Thoại: 1111
Mã Hãng Sản Xuất: 123
Tên Điện Thoại: IP 8
Giá: 7000000 /chiec
Màu Sắc: Gold
Dung Lượng: 64
Pin: 4000
Ram: 4
Sim: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G
Loại Điện Thoại: Iphone
Thiết Kế: Tràn viền
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 3002
Mã Hãng Sản Xuất: 128
Tên Điện Thoại: Readme Note 8
Giá: 6000000 /chiec
Màu Sắc: Black
Dung Lượng: 64
Pin: 5000
Ram: 6
Sim: 2 Sim
Loại Điện Thoại: Androi
Thiết Kế: Full viền
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 5000
Mã Hãng Sản Xuất: 130
Tên Điện Thoại: Vsmart Ais Pro
Giá: 5490000 /chiec
Màu Sắc: Green
Dung Lượng: 128
Pin: 4000
Ram: 8
Sim: 2 Sim
Loại Điện Thoại: Androi
Thiết Kế: Full viền
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 1112
Mã Hãng Sản Xuất: 123
Tên Điện Thoại: IP 12
Giá: 9000000 /chiec
Màu Sắc: Blue
Dung Lượng: 128
Pin: 6000
Ram: 8
Sim: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G
Loại Điện Thoại: Iphone
Thiết Kế: Full
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 3003
Mã Hãng Sản Xuất: 129
Tên Điện Thoại: Oppo Reno5
Giá: 1200000 /chiec
Màu Sắc: Red
Dung Lượng: 128
Pin: 7000
Ram: 8
Sim: 2 Sim
Loại Điện Thoại: Androi
Thiết Kế: Full viền
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 5001
Mã Hãng Sản Xuất: 130
Tên Điện Thoại: Vsmart Ais
Giá: 5190000 /chiec
Màu Sắc: Blue
Dung Lượng: 128
Pin: 4000
Ram: 8
Sim: 2 Sim
Loại Điện Thoại: Androi
Thiết Kế: Full viền
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 2222
Mã Hãng Sản Xuất: 123
Tên Điện Thoại: IP 6
Giá: 5000000 /chiec
Màu Sắc: Light Blue
Dung Lượng: 32
Pin: 3000
Ram: 6
Sim: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G
Loại Điện Thoại: Iphone
Thiết Kế: Full
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 4000
Mã Hãng Sản Xuất: 127
Tên Điện Thoại: Nokia 5.4
Giá: 3990000 /chiec
Màu Sắc: Blue
Dung Lượng: 128
Pin: 4000
Ram: 4
Sim: 1 Sim
Loại Điện Thoại: Điện Thoại Phổ Thông
Thiết Kế: Full viền
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 6000
Mã Hãng Sản Xuất: 131
Tên Điện Thoại: Mobell P41
Giá: 999000 /chiec
Màu Sắc: Black
Dung Lượng: 8
Pin: 3500
Ram: 1
Sim: 1 Sim
Loại Điện Thoại: Điện Thoại Phổ thông
Thiết Kế: Full
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 3000
Mã Hãng Sản Xuất: 125
Tên Điện Thoại: Samsung A50
Giá: 10000000 /chiec
Màu Sắc: Turquoise
Dung Lượng: 64
Pin: 5500
Ram: 6
Sim: 2 Sim
Loại Điện Thoại: Androi
Thiết Kế: Full
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 4001
Mã Hãng Sản Xuất: 127
Tên Điện Thoại: Nokia 3.4
Giá: 2990000 /chiec
Màu Sắc: Black
Dung Lượng: 64
Pin: 4000
Ram: 4
Sim: 2 Sim
Loại Điện Thoại: Điện Thoại Phổ Thông
Thiết Kế: Full viền
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 6001
Mã Hãng Sản Xuất: 131
Tên Điện Thoại: Mobell
Giá: 880000 /chiec
Màu Sắc: Black
Dung Lượng: 8
Pin: 3000
Ram: 1
Sim: 2 Sim
Loại Điện Thoại: Điện Thoại Phổ thông
Thiết Kế: Full
Hình:

Số Lượng:  
Mã Số Điện Thoại: 3001
Mã Hãng Sản Xuất: 126
Tên Điện Thoại: ViVo Y12s
Giá: 4000000 /chiec
Màu Sắc: Black
Dung Lượng: 32
Pin: 4000
Ram: 4
Sim: 2 Sim
Loại Điện Thoại: Androi
Thiết Kế: Full viền
Hình:

Số Lượng:  
 
 
Web hosting by Somee.com